Beskyttende ventilation til laboratoriemiljø

Beskyttende ventilation – nogle gange også kaldet procesventilation – handler om at bruge uønskede luftbårne forureninger til at tage sig af uønskede luftbårne forureninger. Dette er for at beskytte mennesker eller en proces/produkt mod gas- eller partikelforurening.

Udstyr til sikker ventilation

Opgaven med beskyttelsesventilation er at fjerne skadelige stoffer i luften, som vi indånder. Disse stoffer er hverken synlige eller lugtende i flere tilfælde. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed. Da sundhedsrisiciene er betydelige under laboratoriearbejde, er god og pålidelig beskyttelsesventilation afgørende for personalet.

Husk at ikke indstille en kontakt til automatik og blæser. Beskyttelsesventilationen skal være i gang konstant. For stoffer kan sætte sig fast i udsugningsluftkanalen og spredes ud i rummet, når udsugningsluften er slukket. Derfor skal du være meget forsigtig, når du slukker for udsugningsventilatoren til stinkskabe eller andet laboratorieudstyr.

Ventilerende udsugningsenheder

Beskyttende ventilation kræver udsugningsanordninger, der kan fange eventuelle skadelige stoffer direkte ved kilden eller arbejdsbordet. Lindinvent har udstyr til at styre følgende laboratorieudstyr:

 • Stinkskab
 • Anhængertræk
 • Draghuv
 • Punktudtrækning
 • Sikkerhedsbænk/LAF bænk

Udstyret er tilsluttet afkastluftsystemet. For at afsugningsluftfunktionen skal være korrekt og forskriftsmæssigt sikret, kræves en kontrol, der måler og overvåger tryk eller luftstrømme mod angivne sætpunkter. Løbende regulering er påkrævet. Øgede flows, når f.eks. et stinkskab åbnes, sænker trykket på udsugningsluftaggregatet kortvarigt. Dette resulterer i reducerede flows andre steder i systemet, som så følgelig skal korrigeres.

Flowbalance og zonekontrol

Da udsugningsluftstrømmene varierer, og det er afgørende for beskyttelsesfunktionen, at den korrekte luftretning opretholdes også over døre (normalt søges et let undertryk inde i laboratoriet, så skadelige stoffer ikke spredes udenfor rummet) skal indblæsningsluften følge med. udsugningsluften med en offset, altså et lidt lavere flow , med en hurtig og præcis styrefunktion. Når et større stinkskab lukkes hurtigt, skabes der et overtryk i rummet, som kan forårsage spredning af farlige/ildelugtende stoffer, hvis reguleringen af ​​indblæsningsluften ikke følger hurtigt med. Udover kontroludstyr til specifikt laboratorieudstyr har Lindinvent et sæt regulatorer, der muliggør idriftsættelse af et komplet laboratoriemiljø til beskyttelsesventilation:

 • Differenstrykkontrol
 • Variable flows
 • Variable og faste flows
 • Rumklima i laboratoriemiljø

BEMÆRK! Uanset udstyrsniveau: Håndtering og arbejdsmetoder er afgørende for, at beskyttende ventilation har den ønskede funktion

 

 

 Hvorfor særligt høje krav til beskyttelsesventilation?

Systemer til styring, regulering og overvågning af beskyttelsesventilation har til formål at:

 • Sikre et sikkert arbejdsmiljø
 • Minimer lækage fra for eksempel stinkskabe
 • Kompenser for forurening af udstyr (f.eks. HEPA-filter)
 • Hold luftstrømmens retninger gennem døre og låse intakte for at minimere spredningen af ​​farlige stoffer
 • Alarm ved funktionsafvigelser
 • Minimer energiforbruget
 • Giv personalet driftsinformation og kontrolmuligheder
Ventilationens Formel 1

Beskyttelsesventilation er en af ​​Formel 1-ventilationerne med hensyn til nøjagtighedskrav og krav til driftssikkerhed og stabilitet. Der kræves ofte løsninger, der sikrer tilstrækkelige flows på trods af meget begrænset plads til kanalsystemet. Følgende krav skal være opfyldt:

 • Høj kontrolnøjagtighed
 • Hurtig regulering
 • Følsomme sensorer, der kan håndtere store luftstrømsområder (typisk 0,5 m/s - 7,0 m/s)
 • Lang levetid for spjældmotorer og elektronik
 • Langtidsstabile sensorer, der er beskyttet mod snavs og korrosion
 • God målenøjagtighed trods måske korte lige afstande i kanalsystemet
Energiaspektet

Et stinkskab har relativt høje flow, når det er åbent. Hvis personalet ikke overvejer at lukke døren, kan en automatisk dørlukning være en mulighed. På skolerne er der ofte kemilokaler med stinkskab, så læreren kan demonstrere forsøg. Disse rum har så behov for højere flow, når eleverne er til stede OG når stinkskabet er åbent. I stedet for blot at ændre flowet mellem stinkskabet og den generelle afkastluft, kan flowet tilpasses antallet af personer i rummet. En sådan løsning reducerer energiforbruget, hvilket ofte er et erklæret mål.

Designdokumentation for beskyttende ventilation

Akademiska hus på Karolinska i Sverige har produceret et godt basisgrundlag for at designe beskyttelsesventilation:

Diskussionsunderlag Skyddsventilation (2001)

Forskrifter, der regulerer beskyttelsesventilation mv.i Sverige

Arbetsmiljöverket anger krav på skyddsventilation

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN