Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Utrustning i en öppen planlösning för styrning av ventilation, kyla, värme och belysning via det smarta spjället för rumsklimatstyrning DCV-RC och reaktiva tilluftsdon.

Det reaktiva donet är liksom det aktiva donet utformat för att upprätthålla ett perfekt inomhusklimat även vid låga luftflöden. Energianvändningen minskas alltså med minskade luftflöden. Donen uppnår samma fina inblandning av tilluft och samma höga energiprestanda. Ett reaktivt don är helt mekaniskt. Mekaniken ger donet en kanaltryckberoende öppningsgrad som bygger på motvikter.


Mindre flexibilitet

Reaktiva don tillsammans med rumsklimatsstyrning (DCV-RC) erbjuder en lösning som motsvarar lösningen med aktiva don, men kravet på flexibilitet är lägre. Lokalen antas på längre sikt komma att användas på samma vis som vid den ursprungliga projekteringen. DCV-RC kräver att signaler från givare för närvaro och rumstemperatur kan hämtas in externt. Detta betyder att givare behöver installeras på vägg eller i kanal. Därför försvinner möjligheten till en relativt enkel ombyggnation till cellkontor. DCV-RC styr luften till ett antal tilluftsdon och luftvolymen fördelas lika över de installerade donen.

Konvertering till aktiva don

De reaktiva donen placeras lämpligtvis i samband med projektering med en fördelning  som framgent tillåter en kontorisering av lokalen. Det aktiva donet TTC kan monteras i samma donlåda som de reaktiva donen. Detta gör att TTC kan monteras in i efterhand utan att kanalsystemet behöver rivas.

Elinstallation

Till skillnad från lösningen med aktiva don som alla medför elinstallation är det enbart den kanalmonterade rumsklimatsstyrningen (DCV-RC) som kräver elinstallation och inkoppling på kommunikationsslingan. Elinstallation av externa givare kan därför bli nödvändig.

Kontorslandskap med tilluft via det reaktiva tilluftsdonet MTD och smarta reglerande spjäll. Spjällen reglerar via inbyggd regulator och givare temperatur (eventuellt koldioxid) och luftmängd i rummet. Trycket dvs flödet reglerar spalthöjden på donet för dragfri lufttillförsel över hela spannet med starkt undertemperarad luft. Genom mätning av flöde och spjällvinkel sker tryckoptimering av aggregatet via CMA eller server. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluft med spjällregleringen DCV-SL med flödesmätning till DCV-RC. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

OBS - NY PRODUKT!
DCV-BL - Introduceras under vinter 2015.
I komfortlösningar kommer DCV-BL att ersätta DCV-SL och DCV-FB.

Värme
Regulatorn på DCV-RC kan reglera ventilställdon på radiatorn. Funkar med både 0-10V och on/off. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp av/på för cirkulationspump för värme kan optimeras.

Extra värme- resp kylsteg
Till DCV-RC kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I DCV-RC kan CO2 alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning
Belysningsstyrningsbox CBR alternativt SBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Förmonterade smarta spjäll
På DCV-serien är regulator och spjällmotor förmonterade. Givarna kan vara förmonterade i vissa fall.