DESIGN INSTRUKTIONER

Behovstyret ventilation - DCV

DCV er en forkortelse af det engelske Demand Controlled Ventilation, som indebærer, at man har et ventilationssystem, der styres ud fra et behov. I et DCV-system har man varierende luftmængder, og derfor bruger man ofte benævnelsen VAV, Variable Air Volume. Det modsatte af VAV er CAV (Constant Air Volume), som er et system med konstante luftmængder. Et større ventilationssystem kan være opbygget med både VAV og CAV til forskellige dele af systemet. Den mest almindelige type DCV er, at man varierer luftmængden i et lokale for at køle varmelaster bort. I dette tilfælde er tilluften koldere end rumluften, og når varmelasterne og temperaturen i rummet stiger, øges luftmængden. Det er også almindeligt, at man varierer luftmængden for at holde den rette luftkvalitet, og så styres luftmængden af kuldioxidindholdet i rummet.

Hvorfor DCV?

Det simpleste svar på dette spørgsmål er, at man skal ventilere, når der er behov for det, og ikke fyre for gråspurvene. Med behovstyret ventilation får man en løsning, der giver et godt indeklima for lave installationsomkostninger, som samtidigt reducerer energiforbruget. Et godt indeklima opnås, ved at luftmængden i rummet tilpasses, så den rette temperatur og luftkvalitet opnås. Vores ventilationsprodukter findes alle i Magicads database. I Magicloud er der en oversigt.

 

DOWNLOAD DESIGN INSTRUKTIONER TIL VVS HER

Klimastyring

Et anlæg med Lindinvents produkter installeret er mere end bare individuelle komponenter. Produkterne er dele i et helt system for behovstyret ventilation, belysning og solafskærmning, som samvirker fra rumniveau til aggregatniveau og op til webbaseret overordnet niveau. Grundtanken er dog, at systemet skal være så decentraliseret som muligt, og at hvert niveau skal være autonomt og ikke være afhængigt af et overordnet niveau. Dette gælder for de fleste standardfunktioner, men der er også flere anvendelsesmuligheder på centralt niveau, og takket være muligheden for friprogrammering, kan der også skræddersyes specialanvendelser.

 

DOWNLOAD DESIGN INSTRUKTIONER TIL ISQ / ISQ-M HER

Traditionel lysningsstyring eller DALI?

Lindinvent har i flere år haft produkter til lysstyring via manuelle kontakter og/eller tilstedeværelsessensorer. I takt med højere krav til energiforbrug og styring af belysning, er behovet for avancerede løsninger dog øget. Derfor har Lindinvent siden 2018 også systemer til at styre DALI-armaturer.

Grundlæggende om DALI

DALI står for “Digital Addressable Lighting Interface” og er en teknisk standard for netværksbaserede systemer, der styrer belysning i bygninger.

I et DALI-system kobles alle armaturer og styreenheder sammen via en 2-leder bus. Aktuatorerne er forskellige armaturer, og styreenheder kan være trykknapper, lyssensorer og tilstedeværelsessensorer.

Kommunikationen mellem enhederne sker digitalt via bus-lederne og består af et sæt kommandoer, der styrer aktuatorerne centralt. Kommunikationshastigheden på netværket er 1200 baud. DALI-baserede digitale kontrolsystemer har traditionelt været brugt til dæmpning af lysstofrør og 12 V-pærer eller glødepærer, og forekommer også som LED-styreenhed.

 

DOWNLOAD DESIGNINSTRUKTIONER TIL LYSNINGSSTYRING HER

Systemopbygning

Lindinvents system til solafskærmning adskiller sig fra konventionelle systemer, som kun regulerer efter lysniveauet udenfor. I Lindinvents system kan solafskærmningen også tilpasses efter forholdene indendørs ved at bruge data fra rumtemperatursensorer og tilstedeværelsessensorer. Det gør, at solafskærmningen aktivt reducerer bygningens energiforbrug.

  •          Tomt lokale, der er koldt, og solen skinner - slip solen ind for at varme lokalet op
  •          Tomt lokale, der er koldt, solen er gået ned, og det er koldt udenfor - træk solafskærmningen for, for at forbedre vinduets U-værdi

Lindinvents produkter til solafskærmning virker på to niveauer; det lokale og det overordnede. Lokalt installeres styreenheder til solafskærmning, SBM. Hver SBM kan via relæer styre to separate motorer. Styreenhederne kobles på samme netværk, som de andre Lindinvent-produkter. Centralt på serverniveau installeres softwaren SunShade, som håndterer data fra udendørsforholdene og forholdene inde i bygningen og ud fra dette beregner, hvordan den pågældende solafskærmning skal placeres.

DOWNLOAD DESIGN INSTRUKTIONER TIL SOLAFSKÆRMNING HER

 

Systembeskrivelse

Et anlæg med installerede Lindinvent-produkter er mere end bare individuelle komponenter. Produkterne er dele i et helt system for behovstyret ventilation, belysning og solafskærmning, som samvirker fra rumniveau til aggregatniveau og op til overordnet webbaseret niveau. Grundtanken er dog, at systemet skal være så decentraliseret som muligt, og at hvert niveau skal være autonomt og ikke være afhængigt af et overordnet niveau. Dette gælder for de fleste standardfunktioner, men der er også flere anvendelsesmuligheder på centralt niveau, og takket være muligheden for friprogrammering, kan der også skræddersyes specialanvendelser.

  •          Lindinvents system er opbygget i tre niveauer:
  •          Regulator-niveau
  •          Lokalt niveau
  •          Overordnet niveau

 

DOWNLOAD DESIGN INSTRUKTIONER TIL OVERORDNET STYRING HER

 

El

Lindinvents system er opbygget omkring kommunikerende styreudstyr (noder), der direkte eller indirekte kobles på et sammenhængende netværk. Kablerne, der forbinder styreudstyret, har ledere samlet i en skærmet 4-leder. Lindinvents styreenheder er udviklet til halvbølge-ensrettet strømtilførsel via transformatorer, der giver 24 VAC. Da lederne til kommunikation og strømtilførsel trækkes i det samme kabel, kan omkostningerne til elinstallation holdes nede. Denne instruktion beskriver grundlæggende, hvordan et kommunikationsnetværk skal opbygges for at sikre tilstrækkelig strømforsyning til alle noder i kommunikationsnetværket.

 

DOWNLOAD DESIGNINSTRUKTIONER TIL EL HER

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN