Udstyr i et cellekontor med lav loftshøjde til styring af ventilation, køling, opvarmning og belysning via det aktive tilluftsarmatur TTC

TTC anvendes for at udnytte kontorets layout optimalt både på kort og lang sigt. Det aktive armatur anvendes til at opnå det fulde potentiale med hensyn til at bibeholde et attraktivt indeklima.

Høj fleksibilitet

Det loftmonterede TTC-tilluftsarmatur har indbyggede sensorer og kræver derfor ingen ekstra installation på væggene. Dette giver ekstra høj fleksibilitet og en nemmere håndtering i forbindelse med renoveringsprojekter, hvor der måske skal bygges eller flyttes vægge.

Med TTC er det åbne kontorlandskab forberedt til en fleksibel ombygning, da moduldimensionerne på 2400 mm ved facaden kan laves om til cellekontor. Det indvendige af bygningen efterlades ofte med den åbne planløsning intakt.

 

 

 

Et åbent landskabsareal, der er udstyret med Lindinvents aktive TTC-tilluftsarmatur, giver en løsning, hvor klimaet kan tilpasses ved hjælp af variabel tilluftmængde og logik til at styre tilsluttede ventilaktuatorer.
Funktion

TTC styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Luftmængden i lokalet styres ved aktivt at øge eller mindske højden mellem lamellerne i sprederdelen. Tryk- og luftmængdesensorer samt en encoder på spjældmotoren sørger for en præcis regulering af luftmængden. Luftmængden indstilles med udgangspunkt i 3 forskellige luftmængdeniveauer: minimumsluftmængde, tilstedeværelsesluftmængde og maksimal luftmængde. Uden tilstedeværelse går lokalet i sparetilstand dvs. til minimumsluftmængde. Når tilstedeværelse registreres, øges luftmængden til tilstedeværelsesluftmængde (typisk 30 l 30 l/s). Ved overskudsvarme eller højt CO2-indhold (kræver, at der er installeret en CO2-sensor) øges luftmængden til maksimal for at nå den indstillede værdi. Den indbyggede tilstedeværelsessensor bruges til aktivering efter en justerbar tidsforsinkelse. For at reducere energiforbruget anvendes stærkt undertempereret luft, hvilket mindsker behovet for strøm til en blæser.

Fraluft

Det intelligente DCV-BL-spjæld anvendes til afbalancering af fraluften. Luftmængden kommunikeres og deles med andre aktive enheder via kommunikationsnetværket. Der kan indstilles en udligning/offset for at få en stabil luftmængde.

Opvarmning

Ventilaktuatoren (SV) kobles til det nærmeste aktive tilluftsarmatur. Dette gør en fremtidig opdeling af rummet lettere. Ventilaktuatoren kan styres via TTC, hvis de indgår i temperaturzonen.

Tillægsvarme eller køling

Yderligere varme- eller køletrin kan tilsluttes via CBX-koblingsboksen.

Sensorer

Signaler fra sensorer bruges til at regulere rumklimaet i henhold til den indstillede værdi og justerbare P-bånd.

Belysning

TTC kan fleksibelt styre belysning via tilstedeværelsessensorer eller via signaler fra andre styreenheder. Via CBR-relæboksen kan trykknapper og 230 VAC til belysning tilsluttes og styres. Belysningen tændes og slukkes enten via et signal fra tilstedeværelsessensoren eller fra tilsluttede trykknapper. Tidspunktet for tænding efter registreret tilstedeværelse (en driftstilstand) kan indstilles. Det samme kan tidspunktet for slukning af belysningen efter den senest registrerede tilstedeværelse. Ønskes en mere avanceret belysningsløsning, med scenarier m.m., kan SBD-lysstyring anvendes i en DALI-løsning.

Kabel

Det kabel, der anvendes til at koble enheder på kommunikationsnetværket (CAN-bus), er et skærmet 4-leder PVC-frit kombineret forsynings- og kommunikationskabel. Relæbokse og sensorer m.m. tilsluttes normalt via en CBX-koblingsboks med samme kabelspecifikation. 4-ledere bruges til strømforsyning og signaler, når de anvendes. Se el-projekteringshåndbogen for flere detaljer om nedenstående.

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet overvejes. Det, der begrænser kabellængden, er, at hvert kommunikationsnetværk maksimalt må bestå af 100 tilkoblede noder.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/24VAC-transformator for hver 12. til 15. spreder/node på CAN-bus-sektionen. Dette er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem produkterne.

Formonterede intelligente spjæld

Det intelligente DCV-BL-spjælds runde design (ligesom andre runde, intelligente spjæld) leveres med regulator og spjældmotor formonteret på det runde spjæld med måleblænde. Enheden skal blot kobles på det kombinerede forsynings- og kommunikationsnetværk.