Ventilation

TTC-tilluftsarmaturet styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Det tomme rum går i sparetilstand og sættes i komfort-tilstand, når tilstedeværelsessensoren føler, at der er personer til stede (efter en justerbar tidsforsinkelse). Luftmængden øges da til tilstedeværelsesluftmængde (typisk 10-12 l/s). Ved overskudsvarme øges luftmængden for at nå den rette temperatur. For maksimal energibesparelse anvendes stærkt undertempereret luft, så luftmængden bliver lavere, hvilket reducerer behovet for blæseren.

 

Lydsvag

Armaturets design gør, at det kan reducere meget høje tryk uden lydproblemer, hvilket gør det velegnet til renoveringsprojekter, hvor man kan udnytte eksisterende kanaler uden risiko for alt for høje lydniveauer.

 

Opvarmning

Armaturet kan styre opvarmning i sekvens med radiator-aktuatorer og virker også sammen med termostater, men da har man sværere ved at udnytte sparetilstanden ved fravær, og der kan være risiko for, at opvarmning og køling arbejder samtidigt. Dette scenarie opdages nemt med vores webserver LINDINSPECT.

TTC kan også arbejde med overtempereret luft med god opblanding, men hvis tilluftstemperaturen ikke kan tilpasses til de forskellige dele af ejendommen, kan det blive en temmelig ”sløv” løsning.

 

Belysning

Lysstyring ved hjælp af CBR-relæboksen gør lysstyring nem og billig. Bruger man en kontakt til aktivt at tænde lyset og lader tilstedeværelsessensoren slukke det, viser forskning, at glasandelen af facaden skal overstige 40 %, for at det kan svare sig at have dagslyskompensering.

 

Fleksibilitet

Da alle sensorer er indbygget i tilluftsarmaturet, og der ikke kræves nogen installationer på væggene, bliver fleksibiliteten meget høj. Desuden bliver det meget nemt at håndtere, hvis vægge skal flyttes eller fjernes. At sensorerne ikke sidder på væggene, giver også en hurtigere tidskonstant på temperatursensorerne, og man slipper for eventuelle skader på dem.

Skitsen viser et cellekontor, der er udstyret med Lindinvents aktive TTC-tilluftsarmatur. TTC tilbyder en løsning, hvor klimaet i det enkelte lokale kan tilpasses ved hjælp af den variable tilluftsmængde og logik til styring af de tilsluttede ventilaktuatorer.
Funktion

TTC-tilluftsarmaturet styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Luftmængden i lokalet styres ved aktivt at øge eller mindske højden mellem lamellerne i sprederdelen. Tryk- og luftmængdesensorer samt en encoder på spjældmotoren sørger for præcis regulering af luftmængden. Luftmængden indstilles med udgangspunkt i 3 forskellige luftmængdeniveauer: minimumsluftmængde, tilstedeværelsesluftmængde og maksimal luftmængde. Uden tilstedeværelse går lokalet i sparetilstand dvs. til minimumsluftmængde. Når tilstedeværelse detekteres, øges luftmængden til tilstedeværelsesluftmængde (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2). Ved overskudsvarme eller højt CO2-indhold (kræver, at der er installeret en CO2-sensor) øges luftmængden til maksimal for at nå den indstillede værdi. Den indbyggede tilstedeværelsessensor bruges til aktivering efter en justerbar tidsforsinkelse. For at reducere energiforbruget anvendes stærkt undertempereret luft, hvilket mindsker behovet for strøm til en blæser.

 

Fraluft via overluft til korridor

Fraluftreguleringen i rummet sker via et overluftsarmatur til korridoren. Fraluftsarmaturet kan være placeret i den tilstødende korridor, hvor det intelligente DCV-BL-spjæld regulerer den sammenlagte tilluftsmængde fra flere rum. Tilluftsmængden og fraluftsmængden kommunikeres digitalt via CAN-bus.

Tillægsvarme eller køling

TTC bruger en opsætning af justerbare P-bånd til at regulere kontorets indeklima på en måde, så man undgår parallel opvarmning og køling. TTC aktiverer aktuatoren for opvarmning (SV), når tilluften ikke kan holde klimaet i overensstemmelse med den indstillede værdi. Der er ikke installeret et ekstra kølesystem. En koldluftfunktion kan implementeres.

Sensorer

TTC anvender signaler fra indbyggede sensorer til at regulere rumklimaet i henhold til den indstillede værdi og P-bånd.

Belysning

TTC-tilluftsarmaturet kan styre kontorets belysning fleksibelt via tilstedeværelsessensorer eller via signaler fra andre styreenheder. Ønskes en mere avanceret belysningsløsning, med scenarier m.m., kan SBD-lysstyring anvendes i en DALI-løsning.

Det kabel, der anvendes til opbygning af CAN-netværket, er gennemgående et PVC-fri skærmet kombineret forsynings- og kommunikationskabel. Via koblingsboksen (CBX) kobles aktive armaturer og andre noder til en og samme CAN-bus, så de samlet skaber et netværk af samvirkende noder. Se håndbogen for projektering, hvis du vil vide mere om nedenstående.

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet overvejes.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/24VAC-transformator for hvert 12. - 15. aktive armatur eller node på CAN-bussen. Det er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem produkterne.

Installationsprincipper for den nemmeste/billigste montering

I stedet for at trække kabler på stige uden for cellekontoret, som i typerummet, kan man trække kablerne på linje inde i rummet. Hvis dåsen til lysstyring (CBR) installeres, kan FMP-monteringspladen bruges for hurtigere montage

Guide til tilkobling

Der er udarbejdet ydre forbindelsesskemaer, som kan anvendes som guide til tilkobling af udstyr og styreenheder. Disse kan som regel downloades på hjemmesiden eller læses som en forbindelsesmærkat på produktet. Se også produktets installationsvejledning.

 

Luftbevægelser

TTC giver en cirkulær, kold og frisk luftstrøm i alle retninger langs loftet, og rumluften opblandes med den friske luft. Luften er isoterm allerede ca. 1,5 meter fra armaturets udløb. Konstruktionen med bevægelige lameller bibeholder lufthastigheden, også ved meget lave luftmængder. Det opretholder desuden en effektiv injektion af rumluft i den friske luft. Der er sådan, TTC arbejder på at forhindre, at kold luft falder ned og skaber træk direkte under armaturet og ubehag for den, der befinder sig under det.

Rapporten viser, at luften fra armaturet strømmer nedad uden for opholdszonen langs væggene for derefter, opblandet med rumluften, at strømme opad mod armaturet igennem opholdszonen, hvilket er de ønskede og forventede luftbevægelser. Opholdszonen defineres som 20 cm fra indervæggene og 50 cm fra ydervæggene.

Meget få klager

Vi har siden 1995 installeret utroligt mange TTC-armaturer i forskellige typer rum. Antallet er klager over træk, hvor Lindinvents TTC-løsning er installeret, er meget få. Systemet fungerer!