Lysstyring via DALI armaturer i kontorlandskab

 

Kontorslandskap

Kontorslandskap

Inddel landskabet i zoner

Lysstyringen i et åbent kontorlandskab kan udføres på flere forskellige måder. Hvis flere personer sidder sammen, er der måske ikke behov for at have mulighed for manuel tænding og slukning af belysningen. Alt efter hvordan møbleringen ser ud, kan man inddele landskabet i forskellige zoner med grupper af armaturer. Ved tilstedeværelse i de respektive zoner reguleres lysniveauet f.eks. til at holde 500 lux på arbejdsstationerne.

Ved fravær i zonen holdes belysningen på et basisniveau. Slukningen kan foretages ved at indhente signal fra adgangssystemet, så belysningen slukkes, når alarmen aktiveres for afdelingen.

Kontorslandskab

Kontorslandskab

Konfiguration

Armaturer og lyssensor kobles til SBD-lysstyringsenheden via DALI-bussen. De tilkoblede enheder tildeles adresser i SBD via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Lysstyring

Armaturerne reguleres via lyssensorer for at holde det indstillede lysniveau. Belysningen reguleres i to forskellige niveauer; tilstedeværelse og fravær. Fraværsniveauet aktivers via adgangskontrolsystemet, når alarmen aktiveres for etagen. Hvis der registreres tilstedeværelse i den pågældende zone, reguleres lysniveauet i stedet ud fra den indstillede værdi for tilstedeværelse. Armaturerne styres i grupper af to, der reguleres af tilhørende lyssensorer. Hver gruppe armaturer indgår også i tilstedeværelseszonen, der er koblet til tilstedeværelsessensorer i det tilhørende tilluftsarmatur. Når fravær registreres, reguleres armaturernes lysniveau ud fra den indstillede værdi for fravær. Den tid, der går, indtil fravær registreres, kan indstilles og tilpasses. Belysning styres også via adgangskontrolsystemet, så lyset slukkes, når afdelingen låses, og alarmen aktiveres.

Aflæsninger og indstillinger

Aflæsning af aktuelle værdier samt ændring af indstillede værdier og indstillinger foretages via et overordnet system eller via brugerpanelet, som kan være trådløst eller kabelbundet.

Materialespecifikation:

TTC      Aktivt loftmonteret tilluftsarmatur med tilstedeværelsessensor
CBX      Kopplingsbox til TTC
DLS      Lyssensor, DALI

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN