Punktudsug med Lindinvent

Lindinvents løsning til punktudtræk er den samme som til Sugebord og Stinkskab. Punktudsugningen er udstyret med Lindinvents 2-cifrede luftstrømsregulator FLLb. Arbejdsgangen vedligeholdes med høj nøjagtighed via spjældstyring. FLLb måler løbende luftstrømmen via den indvendige flowmåler, som er forbundet via slanger til måleflangen.


Den elektriske tilslutningskontaktor EFK kan tilsluttes regulatoren. EFK afbryder spændingen til stikkontakten efter en indstillelig tid ved utilstrækkelig flow. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå eksplosioner, for eksempel ved håndtering af brændbare stoffer.


FLOCHECK F bruges som bænkafskærmning / brugerpanel (AP). Panelet bruges til midlertidigt at ændre driftstilstanden fra den normale arbejdsgang til den reducerede luftstrøm. FLOCHECK F viser også statusmeddelelser og indikerer alarmer. 

Lindinvents løsning til punktudtræk er den samme som til trækstang og træksnor.

  • Punktudsugningen er udstyret med Lindinvents 2-cifrede luftmængderegulator FLL. Arbejdsgangen vedligeholdes via spjældstyring (ST).
  • FLLb måler kontinuerligt luftstrømmen via den interne flowmåler, som er forbundet via slanger til måleflangen.
  • FLOCHECK F bruges som bænkafskærmning / brugerpanel (AP). Panelet kan bruges til midlertidigt at ændre driftstilstanden fra den normale arbejdsgang til den reducerede luftstrøm.
  • FLOCHECK F (AP) viser statusmeddelelser og indikerer alarmer.

 

Den elektriske tilslutningskontaktor EFK kan tilsluttes regulatoren. EFK afbryder spændingen til stikkontakten efter en indstillelig tid ved utilstrækkelig flow.Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå eksplosioner, for eksempel ved håndtering af brændbare stoffer.

Indstil IKKE en automatisk og blæserkontakt. Beskyttende ventilation skal være i gang konstant.

Illustrationen viser hvordan udstyr er forbundet med hinanden. Her er punktudtrækket uafhængigt uden forbindelse til et kommunikationsnetværk.

Vejledning ved tilslutning

Kablet, der bruges ved tilslutning af udstyr, er et PVC-frit skærmet 4-leder. Kablet anvendes også i tilfælde, hvor regulatoren er tilsluttet Lindinvents kommunikationsnetværk til klimastyring.

4-leder til tilslutning af udstyr

Se produktets eksterne tilslutningsdiagram

Som vejledning ved tilslutning af udstyr til styreenheder er der eksterne tilslutningsdiagrammer. Disse kan downloades fra hjemmesiden eller læses som et forbindelsesmærke knyttet til produktet. Se også produktets monteringsvejledning.

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN