Stinkskabstyring med Lindinvent

Stinkskabsregulator FCLb garanterer et sikkert arbejdsmiljø ved at holde lufthastigheden i stinkskabslågeåbningen konstant omkring 0,5 m/s uanset åbningshøjde op til den markerede sikkerhedshøjde.

 • En målesonde til lufthastighedsmåling følger med regulatoren ved levering og er monteret inde i stinkskabet.
 • Målesonden er udstyret med en slange, der er forbundet til lufthastighedssensoren i FCLb.
 • FCLb styrer indirekte lufthastigheden i stinkskabsåbningen gennem en spjældstyring på udsugningsluftkanalen.
 • Via tilsluttet FLOCHECK V stinkskabsmonitor kan operatøren vælge midlertidigt at indstille et specifikt forceret flow (Nødtilstand) eller et specifikt reduceret flow (Rigposition).
 • FLOCHECK V advarer i tilfælde af afvigende flow.

Elektrisk aflåsningskontaktor EFK kan tilsluttes FCLb for at kunne bryde spændingen til stikkontakten ved utilstrækkelig lufthastighed. EFK er et anbefalet sikkerhedsudstyr for at reducere risikoen for eksplosioner ved håndtering af brandfarlige stoffer. Indstillinger for den elektriske interlock kan findes i FCLb.

BEMÆRK! Hus att icke indstille en kontakt til automatik og blæser. Beskyttelsesventilationen skal være i gang konstant. Stoffer kan blive fanget i udsugningsluftkanalen og spredes ud i rummet, når udsugningsluften er slukket. Derfor skal du være meget forsigtig, når du slukker for udsugningsventilatoren til stinkskabe eller andet laboratorieudstyr.

 

 • Stinkskabsregulator FCLb holder lufthastigheden i stinkskabslågeåbningen konstant omkring 0,5 m/s uanset åbningshøjde op til den markerede sikkerhedshøjde.
 • Stinkskabet er udstyret med en intern målesonde forbundet til lufthastighedssensoren i FCLb.
 • Via spjældstyring (ST) i afkastluftkanalen kan FCLb med vejledning fra målesonden opretholde den kalibrerede lufthastighed i stinkskabsåbningen selv ved varierende kanaltryk og varierende åbningsgrad af døren. Via den tilsluttede stinkskabsvag
 • FLOCHECK V (AP) kan operatøren vælge midlertidigt at indstille et specifikt forceret flow eller et specifikt reduceret flow.
 • FLOCHECK V (AP) advarer i tilfælde af afvigende flow.
 • Elektrisk interlock kontaktor EFK (EF) er tilsluttet FCLb for at kunne bryde spændingen til stikkontakten ved utilstrækkelig lufthastighed.

Indstil IKKE en automatisk og blæserkontakt. Beskyttende ventilation skal være i gang konstant. Her er trækbænken fritstående uden tilslutning til et kommunikationsnetværk.

Vejledning ved tilslutning

Kablet, der bruges ved tilslutning af udstyr, er et PVC-frit skærmet 4-leder. Kablet anvendes også i tilfælde, hvor regulatoren er tilsluttet Lindinvents kommunikationsnetværk til klimastyring.

4-leder til tilslutning af udstyr

 

Som vejledning ved tilslutning af udstyr til styreenheder er der eksterne tilslutningsdiagrammer. Disse kan downloades fra hjemmesiden eller læses som et forbindelsesmærke knyttet til produktet. Se også produktets monteringsvejledning.

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN