Differenstrykkontrol i et laboratoriemiljø

Differenstryk til at kontrollere luftbevægelser

I flere tilfælde skal rum eller zoner i laboratoriemiljøer have overtryk eller undertryk i relativt tilstødende rum for at sikre luftens bevægelsesretning. Der findes en række forskellige systemløsninger alt efter om det er faste eller variable flow, der skal styres. Som udgangspunkt er der da også krav om sikker passage mellem rum med forskellige trykforhold. Illustrationen viser en sag med konstant flow i et rum, der skal have undertryk mod en korridor eller en lås mellem rum.

  • Flowregulering DCV-BLb (Flowregulator FBLb monteret på spjæld med måleflange) sættes i drift for konstant flowregulering.
  • Differenstrykregulator DPLb, regulerer løbende via spjæld med spjældmotor udsugningsluftstrømmen, således at et konstant trykforhold mellem de tilsigtede rum opretholdes.
  • Ved afvigende differenstryk genereres en akustisk og optisk alarm på brugerpanelet FLOCHECK P (AP), som er permanent forbundet til DPLb.
  • Både controller FBLb og DPLb har relæfunktion til alarmudgange.
  • Aflæsning af aktuelle værdier og ændring af setpunkter sker via det tilsluttede brugerpanel (AP). 

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN