Et attraktivt og energieffektivt laboratorieklima

Klimastyring i laboratorier kræver normalt mere end evnen til at håndtere både mobile og faste luftstrømme. Aktivitetsniveauet i et laboratorium varierer på en måde, der kan kræve en kompatibel og energieffektiv regulering af rumtemperaturen. Måske ønsker du både luftstrømme og belysning for at kunne styre fremmødet. Lindinvent har en rumklimaregulator til laboratorier, der tilbyder løsninger. En typisk løsning præsenteres her.

  • Med stigende rumtemperatur øger laboratorieklimastyring DCV-LCb (Laboratorieklimaregulator LCXb monteret på et spjæld med en måleflange og en spjældmotor) udsugningsluftstrømmen i laboratoriet.
  • LCXb-controlleren kan styre tilsluttede varme- og køleventiler i rækkefølge. Via en relæboks til belysning og tilslutning af tilstedeværelsessensorer kan der monteres fleksible lysløsninger til det enkelte laboratorium.
  • Måleenhed DCV-MFb måler og rapporterer løbende den aktuelle afkastluftstrøm fra tilsluttede stinkskabe og sikringsbænke mv.
  • Laboratorieklimastyring DCV-LCb aflæser andre udsugningsluftstrømme og kan tilpasse sit eget målte flow for at imødekomme behovet for udsugningsluft.
  • Flowregulering DCV-BLb, idriftsat til flowbalancering, summerer aktuelle afkastluftstrømme via CAN og regulerer indblæsningsluften med hensyn til eventuel offset.
  • Aflæsning af aktuelle værdier og indstilling af setpunkter kan foretages via kommunikationsnetværket eller via et tilsluttet brugerpanel.

Regulatorerne har en relæfunktion til alarmudgang.

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN