Udstyr i et cellekontor med lav loftshøjde til styring af ventilation, køling og opvarmning via det aktive TTC-armatur.

TTC kan monteres uden armaturkasse direkte i en rektangulær kanal med lav byggehøjde. DAB-armaturadapteren bruges til montering. Løsningen giver samme fine funktion som med et almindeligt loftarmatur. Den flade kanal skal kun være 80 mm høj til TTC-250 og 120 mm til TTC-400. Funktionen bliver som i et standard kontorlokale og giver mange fordele i forhold til et vægarmatur; betydeligt bedre spredningsbillede, bedre temperaturhomogenitet og mindre risiko for træk.

Denne løsning fungerer i modsætning til vægarmaturet også i landskabsløsninger med lav loftshøjde. 360° luftspredning gør, at problemet med sammenstødende luftstråler forsvinder ved normalt kølebehov. Dette sker ikke med et vægarmatur.

Krydstale?

Da tilslutningskanalen kun skal bruge 80 eller 120 mm, kan man ofte lægge den over et nedhængt loft, også i lokaler med begrænset loftshøjde. Monteres den rektangulære kanal frit i lokalet, skal man være opmærksom på risikoen for krydstale fra tilstødende lokaler pga. flankestransmission igennem kanalen.

Funktion

TTC-tilluftsarmaturet styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Luftmængden i lokalet styres ved aktivt at øge eller mindske højden mellem lamellerne i sprederdelen. Tryk- og luftmængdesensorer samt en encoder på spjældmotoren sørger for en præcis regulering af luftmængden. Luftmængden indstilles med udgangspunkt i 3 forskellige luftmængdeniveauer: minimumsluftmængde, tilstedeværelsesluftmængde og maksimal luftmængde. Uden tilstedeværelse går lokalet i sparetilstand dvs. til minimumsluftmængde. Når tilstedeværelse detekteres, øges luftmængden til tilstedeværelsesluftmængde (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2). Ved overskudsvarme eller højt CO2-indhold (kræver, at der er installeret en CO2-sensor) øges luftmængden til maksimal for at nå den indstillede værdi. Den indbyggede tilstedeværelsessensor bruges til aktivering efter en justerbar tidsforsinkelse. For at reducere energiforbruget anvendes stærkt undertempereret luft, hvilket mindsker behovet for strøm til en blæser.

Fraluft via overluft til korridor

Fraluftreguleringen i rummet sker via et overluftsarmatur til korridoren. Fraluftsarmaturet kan være placeret i den tilstødende korridor, hvor det intelligente DCV-BL-spjæld regulerer den sammenlagte tilluftsmængde fra flere rum. Tilluftsmængden og fraluftsmængden kommunikeres digitalt via CAN-bus.

Tillægsvarme eller køling

TTC bruger en opsætning af justerbare P-bånd til at regulere kontorets indeklima på en måde, så man undgår parallel opvarmning og køling. TTC aktiverer aktuatoren for opvarmning (SV), når tilluften ikke kan holde klimaet i overensstemmelse med den indstillede værdi. Der er ikke installeret et ekstra kølesystem. En koldluftfunktion kan implementeres. 

Sensorer

Signaler fra indbyggede sensorer bruges af TTC til at regulere rumklimaet i henhold til den indstillede værdi.

Belysning og andet ekstraudstyr til TTC via CBX-koblingsboksen

TTC-tilluftsarmaturet kan styre kontorets belysning fleksibelt via tilstedeværelsessensoren eller via signaler fra andre styreenheder. Belysning, trykknapper og andet ekstraudstyr (en række relæbokse fås som tilbehør) kobles til det aktive armatur via CBX-koblingsboksen. Det aktive armatur kobles til kommunikationsnetværket via CBX-koblingsboksen

 

I lokaler med lav loftshøjde vil man oftest skjule elinstallationen. Kablet trækkes derfor igennem den flade kanal og kommer ud i siden på PBFA-tilslutningskassen. Eller der kan monteres et nedhængt loft, der ligger op mod den flade kanal. Så mister man ca. 100 mm loftshøjde, men til gengæld opnår man, at alle installationer er skjult over det nedhængte loft.

Det kabel, der anvendes til opbygning af CAN-netværket, er gennemgående et PVC-fri skærmet kombineret forsynings- og kommunikationskabel. Via koblingsboksen (CBX) tilsluttes aktive armaturer og andre noder til en og samme CAN-bus, så de samlet udgør et netværk af samvirkende noder. Se el-projekteringshåndbogen for detaljer om nedenstående

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet altid overvejes.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/24VAC-transformator for hvert 12. til 15. aktive armatur eller node på CAN-bussen. Det er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem produkterne.

Installationsprincipper for den nemmeste/billigste montering

I stedet for at trække kabler på stige uden for cellekontoret, som i typerummet, kan man trække kablerne på linje inde i rummet. Skal CBR-dåsen installeres til lysstyring, kan FMP-monteringspladen anvendes for hurtigere montering.

 

En flad kanal gør, at en loftspreder kan anvendes, så der opnås en bedre opblanding m.m.