Genbrug - bør være din første tanke!

Uanset hvilken klimastyringsenhed du har - tilluftsarmaturer, kølebafler, fancoils eller facadeenheder - er det vigtigt at reducere energiforbruget. I en tid med hybridarbejde og lavere nærvær på kontoret er systemløsninger baseret på tidsstyring ikke særlig effektive.

Et must at genbruge

Vi har alle indset, at vi ikke bare kan rive ned og bygge noget nyt og flot. Der er store mængder CO2 der kan spares hvis vi genbruger så meget som muligt. Så hvad med ny teknologi kontra gammel? Er det nye så meget bedre at jeg er nødt til at smide det gamle produkt væk? Vi har udviklet en række produkter og koncepter så man kan beholde det gamle produkt men ved hjælp af flere sensorer og smart styring kan få meget mere ud af det eksisterende produkt.

Tidsstyring er forældet
At starte ventilatoren kl. 7 om morgenen og slukke den kl. 19 hver dag og tro at det er den bedste løsning fungerede måske i 1980'erne men nu er det vanvittigt. Hvis vi skal opnå klimaneutralitet i byggesektoren skal vi styre ventilation, lys, varme og køling mere intelligent og efter behov. Det samme gælder for solafskærmning og andre energikrævende ressourcer.  Med nye sensorer der er mere følsomme og også billigere end før er der alle muligheder for at styre smartere.  Med smartere software kan vi også trimme nyere ejendomme yderligere.

Materialers klimapåvirkning
Men det er ikke kun energiforbruget, der har en negativ indvirkning på vores klima. At smide en 30 kilo tung kølebaffel ud med alle de transport- og fremstillingsprocesser der kræves for at producere en ny med lidt bedre funktion er en stor belastning for miljøet. Bare det at udstyre bygningen med flere sensorer og derefter styre centrale systemer baseret på dette giver naturligvis en vis energiforbedring. Men det er f.eks. ikke muligt at reducere trykket/flowet i ventilationsaggregatet centralt fordi 50% af rummene er tomme da funktionen af en kølebaffel kræver det rette drivtryk for at kølebatteriet kan fungere ordentligt.

Vores løsninger til effektivisering og digitalisering af forskellige "klimadåser" kan findes i de forskellige tabs til højre.

Smartere styring giver resultater

Der er mange passive kølebaffler, som har ret høje luftstrømme i rum der er dårligt udnyttet. Luftstrømmen i baflen er både forbundet med at sikre tilstrækkelig luftudskiftning for brugerne men også med at levere den nødvendige køling. Uden tilstrækkeligt flow mister baflen sin køleeffekt også den køling der kommer fra væsken. At kunne reducere luftstrømmene giver store besparelser men også at kunne tilpasse temperaturen afhængigt af om der er mennesker i rummet giver store besparelser. Hvorfor holde 22 grader når personen er til møde, på ferie, arbejder hjemme eller er syg? Det er en ret lille del af ugens 168 timer hvor der rent faktisk er mennesker på stedet... Og når de er der vil de have den rigtige mængde luft og den rigtige temperatur.

Flere sensorer for øget funktionalitet
Vores baffelstyringsløsninger indeholder de sensorer, der skal til for at styre baflen på den mest energieffektive måde og for at analysere eventuelle afvigelser. For eksempel gør temperatursensoren i kanalen og på kølerøret det muligt at måle den leverede køleeffekt, eventuelle lækager i ventilerne eller eventuelle fejl i konfigurationen. Med den indbyggede tilstedeværelsesdetektor er det ikke kun flow og temperaturer der er behovsstyrede ventilatoren og cirkulationspumperne kan også slukkes når der ikke er nogen til stede. I stedet for at lade baflen køre med de typiske 25 l/s kan vi hvis fravær og temperatur ligger i det rigtige område, reducere luftstrømmen til et fraværsflow, der er klart lavere end det, der er nødvendigt for, at kølebatteriet kan fungere.0

Sensorer giver information om, hvordan områderne bruges
Tilstedeværelsesdetektoren giver også information om hvorvidt området bliver brugt eller ej hvilket kan bruges til "belægningsevaluering".  Med LINDINSPECT kan vi få billeder med tilstedeværelse og belægningstimer helt ned på baffelniveau. Hvis controlleren er udstyret med kuldioxidsensorer, kan luftstrømmen justeres til antallet af personer og faktisk bruges til at tælle antallet af tilstedeværende personer!

Produkt at læse mere om:
Styring af kølebaffel DCV-B

 

Digitalisering og optimering

Ved at tilslutte vores løsninger til styring af eksisterende facadeenheder får du digitale grænseflader og optimeret funktionalitet. Nogle gange er der ikke plads nok til at installere et spjæld til styring af luftstrømmen, og afhængigt af overfladen er det mere eller mindre vanskeligt at opnå en omkostningseffektiv installation af tilstedeværelsesdetektorer.

Men uanset kontrolniveauet skabes der en mere energieffektiv drift med LINDINPECT, som visualiserer systemet på en intuitiv måde. Måling af temperaturen i rørene gør det nemt at finde eventuelle problemer med utætte ventiler eller ventilaktuatorer, der sidder fast. Eller optimere fremløbstemperaturen for optimal driftsøkonomi.

Smart regulering med temperaturføler på rørene
Med vores temperatursensorer til varme- og kølekredsløb kan vi sikre at temperaturen er korrekt i batteriet før vi øger luftstrømmen og dermed ikke køler rummet ned fordi varmen f.eks. ikke er kommet endnu. På samme måde kan vi holde luftstrømmen nede på et lavere niveau når batteriets funktion ikke er nødvendig og der ikke er nogen til stede. Det sparer en masse strøm til ventilatoren da mange kontorer har lav tilstedeværelse på grund af hybridarbejde.

Placering af sensorer
Vi har flere forskellige typer sensorer, som kan bruges til at optimere indeklimaet med et minimalt energiforbrug. Afhængigt af installationens udformning kan vi placere forskellige typer sensorer i forskellige positioner for at opnå optimale resultater. Måling af temperatur er ikke altid så trivielt som det kan se ud. Forkert placering resulterer i enten selvoscillation eller meget langsom temperaturkontrol.

Produkter at læse mere om:
Klimabaffelregulator BCXb
Temperatur- og tilstedeværelsessensor GTO-B

Smartere ventilationsløsning på eksisterende kanaler?

I et eksisterende ventilationssystem er det normalt kanaldimensioneringen der begrænser, hvad man kan gøre med hensyn til behovsstyring og køling ved hjælp af luften. I et eksisterende VAV-system der er blevet forældet er alt på plads med hensyn til størrelsen på kanalerne - man skal bare tænke over hvilket niveau af styring og fleksibilitet man ønsker i fremtiden. Det er muligt at udskifte spjæld og styring til dette på traditionel vis men ældre dyser kan ikke klare lave flow uden risiko for kuldebroer. De kan typisk håndtere 40% af det maksimale flow som minimum mens vores aktive og reaktive enheder kan håndtere ned til 5% af det maksimale flow uden træk. Nyere flowmåling kan håndtere hastigheder i kanalen helt ned til 0,5 m/s, hvilket giver store energibesparelser sammenlignet med 1,5 m/s, som var normen før.

Aktive og intelligente indblæsningsenheder giver maksimal fleksibilitet og tilgivende lydydelse
Vores aktive tilluftsarmaturer med indbyggede sensorer eliminerer behovet for at placere temperatursensorer eller paneler på væggene. Det er enklere og meget omkostningseffektivt over tid. De er også meget robuste og tilgivende med hensyn til kanaltryk. Med tryk helt op til 200 Pa er støjniveauet meget lavt. Det gør det muligt at holde kanalerne mindre. Selvfølgelig vil SFP-tallet være højere ved maksimalt flow i et par uger med højere udendørstemperaturer, men på årsbasis kan du opnå store besparelser.

Smartere rumstyring
Med vores løsninger er det f.eks. muligt at overvinde kuldetræk fra store vinduer når varmen styres i sekvens. Koldtrækssikring bør kun være aktiv når der er mennesker i zonen. Derfor er vores trækbeskyttelsesfunktion med øget udgangssignal til ventilaktuatorerne kun aktiv når der er mennesker til stede og når de er fraværende indstilles et lavere temperaturindstillingspunkt. Uden denne funktion bliver varmen normalt indstillet på termostaten til en højere temperatur om efteråret og glemmes ofte at blive slukket om foråret.... Så vil der være trækbeskyttelse i mindst 6 måneder i stedet for ca. 30 timer om ugen i 6 måneder. En forskel på mindst ca. 80 %. Og hvis du så tilføjer at du måske opvarmer og køler på samme tid det meste af tiden vil det være en stor energibesparelse.

Bruger du gamle kanaler?
Selvfølgelig er det muligt at genbruge gamle kanaler - hvis du renser dem. Det er svært når man genbruger udsugningskanalerne og sætter dem på indblæsningsluften uden at rense dem.

Produkter at læse mere om:
Aktiv tilluftsarmatur ISQ til loftsmontering
Aktiv tilluftsarmatur ISQ-V til vægmontering
Spjældstyring DCV-RCb til rumklimastyring

Cases hvor vores løsninger har muliggjort genbrug og smartere styring!

Greenhouse Solna Strand - mer än 300 ton koldioxid sparade!

Greenhouse Solna Strand - mere end 300 tons CO2 sparet!
I stedet for at købe nye kølebaffler og kassere 970 baffler og oven i købet påtage sig alt demonterings- og monteringsarbejdet, valgte Humlegården fastigheter at beholde bafflerne og dermed også hele det nedhængte loft med bæringer og armaturer på plads. Det resulterede i enorme besparelser på omkostninger, kuldioxid og tid. Du kan læse mere om casen her!

Hästhuvudet 13 - återbruk av fasadapparater och komplettering med annat

Hästhuvudet 13 - genbrug af facadeudstyr og tilføjelse af andet
Hufvudstaden har renoveret ejendommen Hästhuvudet 13 og genbrugt facadeapparater, installeret VAV-bafler med vores styresystem og i nogle områder installeret vores ISQ-aktive sensorer. Vi kan løse alt!