Efterspørgselsdrevne ventilationsløsninger til skolemiljøer

Skolen skal være et behageligt og effektivt sted med de bedste forudsætninger for læring. At skabe det miljø kræver et godt indeklima. Forskning viser, at børn klarer sig bedre i klasseværelser med god ventilation, der holder dem vågne og opmærksomme hele dagen.

Højere indlæringsevne med lavere energiforbrug

I en rapport fra Svensk Ventilation kan du læse om indeluftens betydning for et optimalt arbejdsmiljø i skolen. Tilsyn med ventilation og luftkvalitet i skolerne er baseret dels på systemtilsyn, på kontrol med hvilke rutiner for ventilation, der er i operatørens egenkontrolprogram og dels på egentlige tilsyn i lokalerne. I skolerne skal OVK gennemføres hvert tredje år efter Boligstyrelsens regler. I skolens egenkontrolprogram vedrørende ventilation/luftkvalitet bør der være nedskrevne rutiner for løbende at kontrollere, at ventilationens funktion og luftkvaliteten generelt er så god, at der ikke er risiko for elevernes helbred.

Krav til luftskifte, lyd og temperatur

Luftstrømmen skal være 7 l/s og person og 0,35 l/s og kvadratmeter og lydniveauet bør ikke overstige 30 dB (A), hvilket er meget støjsvagt. Støjkravet til kontorer er efter gældende standarder på 35 dB (A) og når 3 dB (A) svarer til en fordobling, er der næsten "4 gange så stille" på skolerne. Der er ingen krav om, at ventilationen skal være tændt hele døgnet. Der er ingen fastsatte temperaturkrav, og derfor installeres køling næsten aldrig i børnehaver og folkeskoler.

Dette kan være et problem, når man skal vælge store glasflader af arkitektoniske årsager. Mange lærere eller kontoransatte, der ikke er til rådighed i sommermånederne, kan finde mangel på kulde svært. Således bliver solafskærmning så meget desto vigtigere for at klare en acceptabel rumtemperatur i maj/juni og august/september. Med krav om meget dagslys bliver automatisering af solafskærmning et centralt emne.

Faste eller variable luftstrømme?

For at opfylde kravet på 7 l/s og person kan man enten lade rummene have flow svarende til 30 personer x 7 l/s gennem hele arbejdsdagen eller man styrer luftstrømmene efter behov med fx en tilstedeværelsesdetektor eller kuldioxid sensor. 7 l/s svarer til cirka 1000 ppm kuldioxid og er et foreskrevet krav. Regulering mod 1000 ppm medfører således en trinløs regulering af luftstrømmen og dermed tilpasning til, om der er 2, 10 eller 30 elever i skolens aula.

En tilstedeværelsesdetektor kan ikke fortælle, om der er 1 eller 30 elever til stede. Det giver forskelligt energiforbrug og kan også betyde, at du oplever luften unødigt tør i løbet af vinteren, hvis du lufter for meget ud. Sintef i Norge har gennemført en undersøgelse af energiforbruget på de forskellige alternativer tilstedeværelsesdetektor (DCV-IR) og kuldioxid (DCV-CO2).

Se grafen her til højre. Det er klart, at du sparer meget energi ved at vælge behovsstyret ventilation i forhold til konstante luftstrømme, uanset sensor, men du sparer klart mest med kulsyresensorer.

Hvor mange elever er der på skolen og hvor mange lokaler er optaget?

Der er lavet en række undersøgelser om dette emne. Konklusionen er, at færre end du tror er til stede og skolens haller/lokaler bliver brugt mindre end du troede. Grafen til venstre viser belægningen af ​​brugte skolesale i et gymnasium. At skolernes haller eksempelvis står næsten helt tomme efter klokken 14.30 om onsdagen er noget, der viser, hvor vigtigt det er, at enhederne styres efter de behov, der er og ikke efter en fast tidskanal, der ikke følger med. skoleskemaet. At udnytte muligheden for at lade temperaturen i rummene falde til en økonomitilstand er noget, der også sparer energi.

Hvordan sikrer vi et godt indeklima?

Et godt indeklima og god ventilation er en forudsætning for optimal indlæring og for at eleverne har det godt. Er det kun gennem dyrt OVK eftersyn, vi ved om det er ok?

Nej, så bliver feedback for langsom og utilstrækkelig. Med styresystemer, der er forbundet med en intuitiv webgrænseflade, kan driftsteknikere styre luftmængder, kuldioxidniveauer, tryk og tilstedeværelse i lokalerne på få minutter. Dette giver dem mulighed for at verificere og justere systemet direkte via en tablet og dermed bliver alt enklere, overskueligt og bedre. Webgrænsefladen kan også bruges til at evaluere bookingstatus, hvis du bruger integration med bookingsystemer, lokaleudnyttelse mv.

Svensk ventilation om skolemiljøet

Tilsyn med ventilation og luftkvalitet i skolerne er baseret dels på systemtilsyn, på kontrol med hvilke rutiner for ventilation, der er i operatørens egenkontrolprogram og dels på egentlige tilsyn i lokalerne. I skolerne skal OVK gennemføres hvert tredje år efter Boligstyrelsens regler.

I skolens egenkontrolprogram vedrørende ventilation/luftkvalitet bør der være nedskrevne rutiner for løbende at kontrollere, at ventilationens funktion og luftkvaliteten generelt er så god, at der ikke opstår gener for menneskers sundhed. Herunder kan du læse om kommunernes syn på arbejdsmiljøet på landets skoler og vilkårene for at tage del i den nye statsstøtte til skolerenovering

Skolen skal være et behageligt og effektivt sted optimeret til læring

Tilsyn med ventilation og luftkvalitet på skolerne er baseret dels på systemtilsyn, på kontrol med hvilke rutiner for ventilation, der er i operatørens egenkontrolprogram og dels på egentlig tilsyn i lokalerne. På skolerne skal OVK gennemføres hvert tredje år efter Boligstyrelsens regler. I skolens egenkontrolprogram vedrørende ventilation/luftkvalitet bør der nedfældes rutiner for løbende at kontrollere, at ventilationens funktion og luftkvaliteten generelt er så god, at der ikke er gener for menneskers sundhed.

Herunder kan du læse om kommunernes syn på arbejdsmiljøet på landets skoler og betingelserne for at tage del i den nye statsstøtte til skolerenovering. Skolen skal være et behageligt og effektivt sted optimeret til læring Makroalias: ImageRightTextLeft At skabe et sådant miljø kræver et godt indeklima, og forsker David Wyons rapport viser, at børn klarer sig bedre i godt ventilerede klasseværelser og også reducerer allergiproblemer. Den rigtige temperatur og luftkvalitet i klasseværelset øger elevernes præstationer med hele 30 %. Samtidig kan det virke umuligt at reagere på miljøkrav og holde energiforbruget på et minimumsniveau.

Med lavere indendørstemperatur og højere luftkvalitet øges ydeevnen. Elever med svage indlæringsevner får det endnu sværere i et dårligt indeklima, noget der dermed kan påvirkes. Forsøgene er bestilt af ASHRAE, den amerikanske HVAC Association, med det formål at se, hvordan lufttemperatur og udendørslufttilførsel påvirkede ydeevnen. Hverken lærere eller elever vidste, at de var en del af en undersøgelse. Skolen havde som de fleste andre skoler klasseværelserne mod syd med store glaspartier og godt lysindfald samt en udeluft, der var ren, fordi skolen lå tæt på havet. En lufttemperatur på 20 grader i klasseværelset blev af eleverne opfattet som helt rigtig. Da det steg til 25, var det bare lidt for varmt.

"Normalt var indendørstemperaturen 23,5 grader. Vi reducerede den til 20 grader, og vores forskning viste, at for hver grad vi sænkede temperaturen, blev ydeevnen forbedret med 3,5 procent. Hvis vi antager, at temperaturen på en rigtig varm sommerdag når op på 30 grader i et klasseværelse, så falder præstationsevnen med 35 procent blandt eleverne, siger David Wyon." Kilde: Svensk Ventilation

Artikler (på svensk):

 

Bra luft i klassrummet ger 30 procent bättre studieresultat

 

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

 

 

 

Filmer

LINDINSCHOOL - Ett helhetskoncept för inneklimat i skolmiljö 

 

Lindinvent - när behovet får styra

Reaktivt spaltdon 50 l/s (ca 40% av maxflöde)
Dysdon 45l/s (ca 40% av maxflöde)

TTD - Aktivt tilluftsdon för energieffektiv ventilation 

 

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN