Mellervangskolen

Alerte studenter på Mellervangskolen i Danske Aalborg

Mellervangskolan er en folkeskole med omkring 430 elever i 0-9 klassetrin. Derudover er skolen arbejdsplads for hundredvis af medarbejdere. Skolen er to-sporet og har fokus for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder i sprog og kommunikation samt kontaktklasser for elever indenfor ASF. Omkring 30 % af skolens elever er tosprogede. Skolen er bygget i 1951 men da antallet af børn i området steg i efterkrigstiden blev den udvidet i 60'erne.I 1977 skiftede skolen navn og Mellervangsskolan blev indviet.

 

Indeklimaet i den 70 år gamle skole var langt fra optimalt, og der var derfor et stort behov for at skabe forbedringer. Det eksisterende ventilationssystem pressede konstante luftmængder ud, men uden mulighed for at styre selve luftflowet. Dette var naturligvis hverken godt for miljøet eller for de børn og voksne, der dagligt opholdt sig på skolen.

Hvorfor faldt valget på Lindinvent?

Kim Vestergaard Vistisen, erfaren energitekniker ved Aalborg Kommune, besøgte Lidköping Kommune i forbindelse med et EU-støttet samarbejdsprojekt. Her stødte Kim og hans kolleger for første gang på Lindinvents aktive indblæsningsarmatur TTC. De blev meget nysgerrige på produktet, da de ikke tidligere havde set noget lignende. Lidköping Kommune var i øvrigt også meget positive over for Lindinvents løsninger, hvilket førte til, at Kim Vestergaard Vistensen kontaktede Thomas Lindborg, viceadministrerende direktør og stifter af Lindinvent.

Thomas krydsede derefter sundet og præsenterede Lindinvents produktportefølje for Kim og andre repræsentanter inden for energiteknologi. Andre ventilationskonsulenter, styrings- og ventilationsentreprenører i Aalborg Kommune var ligeledes til stede ved præsentationen. Interessen var stor, og man fandt løsningen perfekt. Man besluttede derfor at foreskrive Lindinvents løsninger til renoveringen af komfortventilationen på Mellervangskolen. Ventek Ventilation A/S fik til opgave at udføre arbejdet, og også her var der positive erfaringer med Lindinvent. Ventek har nemlig siden 2016 været ejet af Airteam, som via Creovent har arbejdet indgående med Lindinvents produkter.

Udfordringerne gav en løsning

Brix & Kamp A/S og Lindinvent nåede sammen frem til den bedste løsning ud fra forskellige forslag og de muligheder, der blev givet baseret på skolens infrastruktur. Skolen har tre etager (kælder, stueetage og 1. etage), og det blev besluttet at installere Lindinvents standardløsning; elektriske styresystemer til komfortventilation.

I alt blev 197 TTC'er med CO2-sensorer installeret i alle rum, og de fleste med flowregulatorer. Grundet tagets udformning skulle der monteres frithængende armaturer på de steder, hvor der ikke var nedsænket loft, hvor man kunne integrere armaturerne. LINDINTELL og LINDINSPECT blev tilføjet til systemet for nem visualisering, overvågning og optimering af alle aktuelle værdier.
I juli 2019 begyndte arbejdet med at montere systemet, og den første bygning blev sat i drift og indjusteret af Lindinvent en måned senere. Bygning nummer to blev sat i drift i december, og de resterende seks i januar 2020. Den afsluttende kontrol fandt sted i februar.

Mellervangskolen er i dag en meget bedre arbejdsplads for de børn og voksne, som tilbringer deres tid der. Det forbedrede indeklima med behovsstyret ventilation fra Lindinvent gør, at de bliver mere kvikke og præsterer bedre.

 

I Danmark er der skrappe regler for flowmåling. Det betød, at vi var nødt til at lave nøjagtige målinger i tre forskellige scenarier. Disse var ved fuld og middel belastning, men også når skolen var tom. Vi er selvfølgelig stolte over, at vores systemer og produkter nu bidrager til at skabe fremtidige genier i Danmark

Johan Persson,
Salgsingeniør

Johan Persson

 

  

VI HJÆLPER DIG IGENNEM HELE PROCESSEN